Ochrana osobných údajov

 1. Správcom osobných údajov je spoločnosť Krzysztof Swakoń Heureka, ul. Lwowska 16, 34-100 Wadowice, NIP 5510005542, REGON 120476511
 2. Poskytnuté osobné údaje sú spracovávané na základe čl. 6 sek. 1 lit. a), lit. b) a lit. f) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (ďalej len: „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“ alebo „GDPR“).
 3. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (poskytovanie služieb elektronickými prostriedkami) alebo na vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy, najmä na účely:
  • vytvorenie a správa účtu;
  • vybavenie a vykonanie objednávky;
  • uskutočniť platobný proces;
  • vybavenie sťažností a oznámení odoslaných prostredníctvom kontaktného formulára;
  • nadviazanie kontaktu v súvislosti s plnením zmluvy (poskytnutie služby);
  • pridávanie názorov na produkty;
 4. Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na základe súhlasu používateľov alebo zákazníkov, ktorý je daný dobrovoľne a vedome v súvislosti s konkrétnym účelom spracúvania údajov, ktorý je jasne a konkrétne uvedený v obsahu tohto súhlasu.
 5. Bez ohľadu na formu objednania (s registráciou alebo bez registrácie) požiadame zákazníka o e-mailovú adresu a údaje potrebné na vybavenie objednávky: meno, priezvisko, ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto a telefónne číslo a v prípade obchodnej činnosti okrem toho aj jeho meno a číslo NIP. Posledným krokom pri registrácii účtu je prijatie týchto predpisov.
 6. Kontaktovaním nás prostredníctvom kontaktného formulára nám poskytujete údaje, ako sú meno a priezvisko, názov spoločnosti, číslo objednávky a e-mailová adresa, na ktorú máme poslať odpoveď. Tieto údaje sa v danom prípade používajú iba na kontaktovanie, a to na dobu nevyhnutnú na vybavenie žiadosti, a správca údajov ich nezhromažďuje ani nespracováva.
 7. Pri návšteve našich webových stránok sa automaticky zhromažďujú údaje o vašej návšteve, napríklad vaša IP adresa, názov domény, typ prehliadača, typ operačného systému atď. Tieto údaje sa použijú iba na štatistické účely.
 8. Ak ste sa prihlásili na odber nášho bulletinu alebo ste inak súhlasili s jeho zasielaním, budete dostávať e-mailom reklamné a propagačné správy týkajúce sa ponuky spoločnosti.
 9. Prevádzkovateľ nebude ďalej predávať osobné údaje našich klientov tretím stranám. Údaje zhromaždené počas registrácie budú spracované iba preto, aby ste sa mohli prihlásiť do nášho systému, uskutočniť prípadný nákup a vykonať zmluvu. Osobné údaje vložené do databázy správcu sa spracúvajú výhradne pre potreby správcu, nie sú a nebudú zdieľané s inými externými subjektmi.
 10. Ak ste si zakúpili tovar, môžete od nás dostávať správy týkajúce sa stavu vašej objednávky a príležitostné reklamné a propagačné správy týkajúce sa ponuky obchodu, pokiaľ ste už predtým súhlasili s prijímaním tohto typu informácií. Môžeme vás tiež kontaktovať telefonicky, ak máme dôležité informácie o vašej objednávke a sú nevyhnutné pre jej vybavenie.
 11. Zákazník má nárok na:
 12. Databázy správcu sú šifrované a chránené proti neoprávnenému prístupu tretích strán. Spracovanie údajov sa uskutočňuje iba za účasti osôb, ktoré majú v tomto ohľade potrebné oprávnenie na spracovanie údajov. Zverenie údajov externým subjektom sa uskutočňuje na základe príslušných zmlúv o zverení spracúvania osobných údajov.
 13. Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na vykonanie transakcie na webových stránkach sklepicecup.pl a na zváženie reklamácie a budú spracované po dobu, počas ktorej má zákazník účet v obchode.
 14. Webové stránky sklepicecup.pl používajú súbory cookie. Jedná sa o malé textové súbory odosielané webovým serverom a ukladané počítačovým softvérom prehľadávača. Keď sa prehliadač znova pripojí k webovej stránke, webová stránka rozpozná typ zariadenia, z ktorého sa používateľ pripojí. Parametre umožňujú, aby informácie v nich obsiahnuté čítal iba server, ktorý ich vytvoril. Súbory cookie preto uľahčujú používanie predtým navštívených webových stránok.
  Zhromaždené informácie sa týkajú adresy IP, typu použitého prehliadača, jazyka, typu operačného systému, poskytovateľa internetových služieb, informácií o čase a dátume, umiestnení a informácií zaslaných na webovú stránku prostredníctvom kontaktného formulára.
 15. Zhromaždené údaje sa používajú na sledovanie a kontrolu toho, ako používatelia používajú naše webové stránky, s cieľom zlepšiť ich fungovanie a zabezpečiť efektívnejšiu a bezproblémovú navigáciu. Informácie o používateľovi monitorujeme pomocou nástroja Google Analytics, ktorý zaznamenáva správanie používateľov na webových stránkach. Poskytovateľom služieb je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
  Súbory cookie identifikujú používateľa, čo umožňuje prispôsobiť obsah použitej webovej stránky jeho potrebám. Pamätaním na svoje preferencie umožňuje príslušné prispôsobenie reklám, ktoré sú mu adresované. Súbory cookie používame, aby sme zaručili najvyšší štandard pohodlia pre našu webovú stránku, a zhromaždené údaje sa používajú iba vo vnútri Krzysztof Swakoń Heureka s cieľom optimalizovať aktivity.
 16. Na našom webe používame nasledujúce súbory cookie:
  1. „nevyhnutné“ súbory cookie, ktoré umožňujú použitie služieb dostupných na webových stránkach, napr. autentifikačné súbory cookie používané pre služby, ktoré si vyžadujú overenie na webových stránkach;
  2. súbory cookie používané na zaistenie bezpečnosti, napr. používané na zisťovanie podvodov v oblasti autentifikácie na webových stránkach;
  3. súbory „performance“, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií o spôsobe používania webových stránok;
  4. „funkčné“ súbory cookie, ktoré umožňujú „zapamätanie si“ nastavení zvolených používateľom a prispôsobenie používateľského rozhrania, napríklad pokiaľ ide o jazyk alebo oblasť, z ktorej používateľ pochádza, veľkosť písma, vzhľad webových stránok atď.;
  5. „reklamné“ súbory cookie, ktoré umožňujú poskytovanie reklamného obsahu používateľom viac prispôsobeným ich záujmom.
 17. Používateľ môže kedykoľvek zakázať alebo obnoviť možnosť zhromažďovania súborov cookie zmenou nastavení vo webovom prehliadači. Pokyny na správu súborov cookie sú k dispozícii na stránke http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Ďalšie osobné údaje, ako napríklad e-mailová adresa, sa zhromažďujú iba na miestach, kde s tým používateľ výslovne súhlasil vyplnením formulára. Vyššie uvedené údaje ukladáme a používame iba na účely nevyhnutné na vykonávanie danej funkcie.
Loading...