Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je společnost Krzysztof Swakoń Heureka, ul. Lwowska 16, 34-100 Wadowice, NIP 5510005542, REGON 120476511
 2. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 s 1 lit. a), lit. b) a svítí. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) nebo „GDPR“).
 3. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (poskytování služeb elektronickými prostředky) nebo pro přijetí opatření před uzavřením smlouvy, zejména za účelem:
  • vytvoření a správa účtu;
  • zpracování a provedení Objednávky;
  • provést platební proces;
  • vyřizování stížností a oznámení podaných prostřednictvím kontaktního formuláře;
  • navázání kontaktu v souvislosti s plněním smlouvy (poskytování služby);
  • přidávání názorů na produkty;
 4. Zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu uživatelů nebo klientů uděleného dobrovolně a vědomě ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování údajů, který je jasně a konkrétně uveden v obsahu tohoto souhlasu.
 5. Bez ohledu na formu objednávky (s registrací nebo bez registrace) požadujeme od zákazníka e-mailovou adresu a údaje potřebné k dokončení objednávky: jméno, příjmení, ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město a telefonní číslo a v případě obchodní činnosti dále také jeho název a číslo NIP. Posledním krokem při registraci účtu je přijetí těchto předpisů.
 6. Když nás kontaktujete pomocí kontaktního formuláře, poskytnete nám údaje, jako je jméno a příjmení, název společnosti, číslo objednávky a e-mailová adresa, na kterou máme zaslat odpověď. Tyto údaje se používají pouze ke kontaktu v daném případě, po dobu nezbytnou k vyřízení žádosti, a nejsou shromažďovány ani zpracovávány správcem údajů.
 7. Při návštěvě našich webových stránek se automaticky shromažďují údaje o vaší návštěvě, např. vaše IP adresa, název domény, typ prohlížeče, typ operačního systému atd. Tyto údaje budou použity pouze pro statistické účely.
 8. Pokud jste se přihlásili k odběru našeho zpravodaje nebo jste jinak souhlasili s jeho přijímáním, budete e-mailem dostávat reklamní a propagační zprávy týkající se nabídky společnosti.
 9. Správce údajů nebude dále prodávat osobní údaje našich klientů třetím stranám. Údaje shromážděné během registrace budou zpracovány pouze proto, abyste se mohli přihlásit do našeho systému, provést možný nákup a plnit smlouvu. Osobní údaje vložené do databáze správce jsou zpracovávány pouze pro jeho potřeby, nejsou a nebudou sdíleny s jinými externími subjekty.
 10. Pokud jste zakoupili zboží, můžete od nás dostávat zprávy týkající se stavu vaší objednávky a příležitostné reklamní a propagační zprávy týkající se nabídky obchodu, pokud jste již dříve souhlasili se zasíláním tohoto typu informací. Můžeme vás také kontaktovat telefonicky, pokud máme o vaší objednávce důležité informace a jsou nezbytné pro její splnění.
 11. Zákazník má nárok na:
  • právo na přístup k vašim údajům a získání jejich kopií,
  • právo na opravu (opravu) vašich údajů,
  • právo na smazání údajů, omezení zpracování údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování údajů,
  • právo na přenositelnost dat.
   Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na: sklep@icecup.pl. Kromě toho můžete po přihlášení do systému provádět změny nebo mazat své osobní údaje shromážděné během registrace a použité k přihlášení do systému a k odesílání zpravodaje.
   Zákazník má také právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním;
 12. Databáze správce jsou šifrovány a chráněny před neoprávněným přístupem třetích stran. Zpracování údajů probíhá pouze za účasti osob, které mají v tomto ohledu nezbytné oprávnění ke zpracování údajů. Svěření údajů externím subjektům probíhá na základě příslušných smluv o svěření zpracování osobních údajů.
 13. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k provedení transakce na webu sklepicecup.pl a pro posuzování stížností a jsou zpracovávány po dobu trvání účtu zákazníka v obchodě.
 14. Web sklepicecup.pl používá soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory odesílané webovým serverem a ukládané počítačovým softwarem prohlížeče. Když se prohlížeč znovu připojí k webu, web rozpozná typ zařízení, ke kterému se uživatel připojí. Parametry umožňují, aby informace v nich obsažené byly čteny pouze serverem, který je vytvořil. Soubory cookie usnadňují používání dříve navštívených webových stránek.
  Shromážděné informace se týkají IP adresy, typu použitého prohlížeče, jazyka, typu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, informací o čase a datu, umístění a informací zaslaných na web prostřednictvím kontaktního formuláře.
 15. Shromážděná data se používají ke sledování a kontrole toho, jak uživatelé používají naše weby ke zlepšení fungování webu a zajištění efektivnější a bezproblémové navigace. Sledujeme informace o uživateli pomocí nástroje Google Analytics, který zaznamenává chování uživatelů na webu. Poskytovatelem služeb je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
  Soubory cookie identifikují uživatele, což umožňuje přizpůsobení obsahu jeho webových stránek jeho potřebám. Zapamatováním svých preferencí umožňuje vhodnou úpravu reklam, které jsou mu adresovány. Soubory cookie používáme k zajištění nejvyššího standardu pohodlí našich webových stránek a shromážděná data se používají pouze uvnitř Krzysztof Swakoń Heureka za účelem optimalizace činností.
 16. Na našem webu používáme následující soubory cookie:
  1. „nezbytné“ soubory cookie, které umožňují používání služeb dostupných na webu, např. ověřovací soubory cookie používané pro služby, které vyžadují ověření na webu;
  2. soubory cookie používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k detekci podvodů v oblasti ověřování na webu;
  3. „výkonnostní“ cookies umožňující shromažďování informací o používání webových stránek;
  4. „funkční“ soubory cookie, umožňující „zapamatování“ nastavení zvolených uživatelem a přizpůsobení uživatelského rozhraní, např. z hlediska jazyka nebo oblasti, ze které uživatel pochází, velikosti písma, vzhledu webu atd .;;
  5. „reklamní“ soubory cookie, které umožňují doručování reklamního obsahu uživatelům lépe přizpůsobeným jejich zájmům.
 17. Uživatel může kdykoli zakázat nebo obnovit možnost shromažďování cookies změnou nastavení ve webovém prohlížeči. Pokyny pro správu souborů cookie jsou k dispozici na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Další osobní údaje, například e-mailová adresa, se shromažďují pouze na místech, kde s tím uživatel vyplněním formuláře výslovně souhlasil. Výše uvedená data ukládáme a používáme pouze pro účely nezbytné k provedení dané funkce.
Loading...